Korekten dogovor z Elektro Maribor prihranil 60.000 EUR

Ureditev komunalne infrastrukture na Juršovki in izgradnja otroškega igrišča je potekala v znamenju več težav, ki smo jih reševali v daljšem časovnem obdobju. Del težave je bil tudi električni kablovod na zemljišču, ki ga je potrebno prestaviti pred začetkom gradbenih del.

O tem smo se večkrat pogajali s predstavniki Elektra Maribor in zelo me veseli, da smo uspeli podpisati dogovor, da bo Elektro Maribor na svoje stroške prestavil kablovod, občina pa bo lahko pristopila k uresničitvi projekta.

Na ta račun je občina privarčevala cca 60.000 EUR, za kar gre res iskrena zahvala podjetju Elektro Maribor.