Sanacija strehe na mrliški vežici v Ljutomeru

24. 11. 2011 sem podpisala pogodbo za izvedbo sanacije mrliške vežice v Ljutomeru z izvajalcem Stolnik M & I d.o.o. iz Ljutomera. Pogodbena vrednost znaša 10.953,84 EUR brez DDV, dela pa je izvajalec dolžan izvršiti do  31.12.2011.

Cilj sanacije je preprečitev nadaljnjega zamakanja vežice in začetek ureditve odvodnje. Projekt vsebuje:

  • sanacija betonske konstrukcije (zlasti stropa) mrliške vežice,
  • popravilo ravne strehe mrliške vežice (hidroizolacija, pločevinasta kritina, obrobe, ureditev odvajanja padavinske vode in preprečitev zamakanja),
  • popravilo tlakovane poti,
  • začetek ureditve odvajanja padavinskih voda na starem delu pokopališča.