Stare osnovne šole v Stročji vasi ni več!

V mesecu avgustu smo skupaj s krajevno skupnostjo Stročja vas in z najugodnejšim ponudnikom – podjetjem Zemljak, podrli staro osnovno šolo v Stročji vasi in pripravili prostor za izgradnjo doma za oskrbo dementnih oseb. Zahvala gre vsem, ki so na kakršenkoli način pomagali pri akciji, še posebej g. Borisu Lebarju, predsedniku krajevne skupnosti Stročja vas.