Uspešen sestanek s prleškimi župani

Torek, 30. avgusta 2011 – V torek smo se sestali s prleškimi župani v zvezi z napredovanjem sistema C (oskrba s pitno vodo Pomurja). Kot koordinatorka sistema C sem jih seznanila, da izpolnjujemo vse zastavljene cilje ter da smo zelo uspešni, saj se nam že najpozneje v februarju obeta odločba o odobritvi sredstev za sekundarne in primarne vode tako, da bi lahko že v prvi polovici leta 2012 pričeli z gradbenimi deli. Zahvala gre seveda sodelavcu Janezu Rožmarinu, Lilijani Grnjak, kolegom županom in njihovim sodelavcem, ki ažurno pripravljajo vse potrebno tekom projekta ter Ministrstvu za okolje in prostor, še posebej gospodu Robertu Grnjaku, ki je odgovoren za naš projekt.