Objavljen razpis za adaptacijo Zadružnega doma na Cvenu

Sreda, 15. junija 2011 – V sredo smo s sodelavci občinske uprave pripravili vse potrebno in objavili javni razpis za izbiro izvajalca del za obnovo Zadružnega doma na Cvenu. Odpiranje ponudb bo 5. julija 2011.