Obisk pri ministru Lukšiču glede projekta ŠRC Ljutomer

Ponedeljek, 30. maja 2011 – V ponedeljek sem obiskala ministra za šolstvo in šport dr. Igorja Lukšiča na temo realizacije projekta ŠRC Ljutomer. Čeprav obstaja velika pripravljenost po rešitvi nastale situacije tako s strani ministra, kot tudi občine, se je potrebno soočiti z dejstvi, ki so nastopila zaradi nerealnega načrtovanja investicije ŠRC Ljutomer s strani prejšnjega vodstva saj je več kot očitno, da bi občina morala v skladu z osnovno pogodbo zagotoviti delež lastnih sredstev v višini cca 2 mio EUR v letih 2009 in 2010 in investicijo realizirati od 15.6.2009 do 15.9.2011.

Več kot očitno je, da je prišlo do resnih težav glede zagotavljanja lastnega deleža v letu 2010, saj bi v tem letu občina morala zagotoviti cca. 1,2 mio EUR. Takoj po prvem krogu volitev je bila prestavljena dinamika zagotavljanja lastnih sredstev z aneksom (sklenjen 12.10.2010). V letu 2011 bi bilo potrebno zagotoviti cca. 800.000 EUR v letu 2012 pa cca. 580.000 EUR. Prenos pogodbenih obveznosti v leto 2011 in 2012 je prav gotovo posledica nerealnega načrtovanja in lahko izrazimo sum za negospodarno ravnanje pri načrtovanju investicije, tako ugotavlja revizija.

Težko je, če nekdo nerealno obljublja in se športniki jezijo na tiste, ki nismo imeli možnosti vplivati na tovrstne odločitve. Glede na ostale prevzete obveznosti in dolgove je nerealno pričakovati, da bi v letu 2012 zagotovili cca. 1,2 mio EUR, saj v letu 2011 za ta projekt zaradi vsega navedenega ni zagotovljenih sredstev v skladu z aneksom, ker je potrebno najprej poravnati tekoče in zapadle obveznosti. Pomembno dejstvo, ki vpliva na samo izvedbo pa je tudi prestavitev električnega kabla, ki predstavlja dodatne obveznosti za občino.

Ker želim zagotoviti realno planiranje in izvedbo posameznih projektov in ne želim obljubljati »megle« je čas, da se soočimo s temi dejstvi in odstopimo od tega projekta, saj je priznan delež MŠŠ pri tem projektu zelo nizek (MŠŠ cca 1 mio EUR, Občina cca 2 mio EUR).