Dodatni oddelek vrtca za Osnovno šolo Cezanjevci

Četrtek, 14. aprila 2011 – V četrtek smo opravili razgovor v zvezi z začasnim zagotavljanjem prostorov za dodatni oddelek vrtca v Cezanjevcih. Z veseljem smo ugotovili, da je število otrok naraslo, kar je zelo pomemben podatek tudi za Ministrstvo za šolstvo in šport na razpis katerega smo se prijavili za pridobitev sredstev za izgradnjo nove osnovne šole. Veseli me, da smo dosegli načelni dogovor med predstavniki krajevne skupnosti in šolo. Odločili smo se, da bomo o dokončni odločitvi tudi pravočasno obvestili starše.