Monthly Archives: december 2010

Otvoritev in slavnostni prižig lučk smrekice steklenice

Sobota, 18. decembra 2010 – Prejšnji teden sem prejela vabilo na prireditev, ki je v uvodnem stavku vsebovalo naslednjo trditev: “v podjetjih P&F Jeruzalem Ormož in P&F Jeruzalem Ljutomer delamo brez dvoma ena najboljših vin na svetu”. Izjava me je zelo razveselila in z njo se v celoti strinjam. Spomnim se časa, ko smo se s ponosom hvalili, da naša vina pijejo tudi na angleškem dvoru.

Žal se je nekje v preteklosti, v luči praktičnih in poslovnih težav,  izgubila ta upravičeno izražena samozavest. Zato je res lepo videti, da  se je v naše vinograde vrnila odločnost, ki črpa v bogati tradiciji in si  upa konkurirati najboljšim. Lepo je videti, da na temeljih  najžlahtnejšega prleškega izročila nastaja blagovna znamka  svetovnega formata, na katero smo že danes lahko zelo ponosni.

Vendar dovolite, da se dotaknem še ene misli, ki ne prikliče le  krepostne spomine in ponos, ampak obenem nosi zelo praktičen nauk.  Cilj P&F holdinga je tudi to, …če preberemo še drugi stavek vabila na  današnjo prireditev…, da naš kraj postane še bolj cenjen slovenski  zaklad. To je nedvomno cilj v katerem se združujemo tako župani, kot  številni podjetniki, turistični delavci in številni drugi posamezniki v  naših lokalnih okoljih.

Ampak težava s katero se soočamo je predvsem ta, da medtem ko mi  razmišljamo lokalno, svet že dolgo deluje globalno. Včasih na to  pozabimo in potem ne razumemo zakaj nismo tako konkurenčni in  privlačni za obiskovalce in investitorje.

Zato je toliko bolj pomembno, da pohvalimo vzgled, ki je pred nami.  Vzpostavitev dveh učinkovitih in trdnih stebrov podjetja in njun komplementaren nastop na trgu pod krovno blagovno znamko dokazuje, da je možno združiti manjša okolja v regionalno privlačno celoto in z njo prepričati daleč preko lastnih meja. To je vsekakor zgled, ki ga bomo z veseljem poskušali posnemati. Vendar šele po praznikih. Za letos bo dovolj, če skupaj nazdravimo in naberemo moči za nove izzive.

Božično – novoletni koncert Orkestra slovenske policije

V petek, 17. decembra smo skupaj s Policijsko upravo Murska Sobota v  športni dvorani ŠIC organizirali  Božično – novoletni koncert Orkestra slovenske policije pod vodstvom dirigenta Žarka Prinčiča s solistoma Darjo Švajger in Matjažem Mrakom.

Zbrane sem nagovorila z naslednjimi besedami:

“Spoštovani, v čast mi je pozdraviti vas nocoj na tako lepi prireditvi. Letos smo dali skozi veliko dobrih in manj dobrih stvari. Bilo je naporno leto, polno preizkušenj. Vsak izmed nas se je zanesljivo trudil po najboljših močeh.

Po vsakem napornem obdobju si je vsekakor pomembno vzeti čas za sprostitev, za kar je praznični čas odlična priložnost. Verjamem, da si boste v naslednjih dneh vzeli dovolj trenutkov zase, za krog družine in prijateljev ter dovolili, da izzivi leta 2010 počasi postanejo žlahtni spomini.

V imenu Občinskega sveta občine Ljutomer, naših javnih zavodov, javnega podjetja ter tudi v svojem imenu, želim vam in vašim najbližjim vesele božične praznike in sreče, zdravja ter uspehov polno leto 2011. Nocoj pa veliko užitkov v družbi odličnih glasbenikov.”

Prireditev je odlično uspela zato iskrena hvala vsem, ki so na kakršen koli način prispevali k temu.

Županjin novoletni sprejem

Četrtek, 16. decembra 2010 – V četrtek sem v športni dvorani ŠIC sprejela gospodarstvenike, podjetnike, obrtnike, direktorje oz. ravnatelje zavodov in javnega podjetja, predstavnike državnih inštitucij, občinske svetnike, predsednike KS, predsednike političnih strank in vse ostale zaslužne za razvoj naše občine.

Povabilu so se odzvali številni vabljeni zaradi česar sem izredno vesela. Prijetno je bilo pokramljati, se nasmejati in se poveseliti.

Moram se iskreno zahvaliti gospe Miri Rebernik Žižek moderatorki te prireditve, ki nas je celo presenetila z Božičkom, ki nam je prinesel darila. Zahvala gre mladinskemu pevskemu zboru in profesorjem Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, kulturnikom iz Babinec in seveda vsem tistim, ki so se odzvali povabilu.

In ne nazadnje prilagam sliko domačih prleških dobrot , ki so jih pripravili člani Turističnega društva Babinci. Čestitam in še enkrat hvala vsem!

Seja sveta ustanoviteljic javnega podjetja Prlekija d.o.o.

Ponedeljek, 13. decembra 2010 – V ponedeljek sem se udeležila seje Sveta ustanoviteljic javnega podjetja Prlekija Ljutomer d.o.o. Moje glavno izhodišče za obravnavo posameznih točk dnevnega reda seje je bil poudarek na tem, da je potrebno načrtovati in poslovati na način, da se ne bo povišala cena za uporabnika in da občine ne bodo zagotavljale subvencij iz svojih proračunov.

Predlagala sem, da se na seji ne potrdi sodil, saj je za strokovno razpravo primankovalo časa. Sodila so tista od določitve katerih je pomembno kakšen delež izgub bodo morale občine pokrivati. Dogovorjeno je bilo, da sodila preuči strokovna delovna skupina. Prisotne župane, direktorje in strokovne sodelavce sem opozorila, da je potrebno resno obravnavati teme, ki se nanašajo na javno podjetje, saj je v preteklosti ostalo preveliko odprtih vprašanj. Ne smemo dopustiti, da bomo imeli v prihodnjih letih resne težave z oskrbo vode, saj v teh časih ni upravičeno dodatno obremenjevati občanov. Prav tako pa občinski proračuni ne bodo prenesli še dodatnih obremenitev.

Nerešeno je ostalo vprašanje sodnega izstopa iz KSP  ter dokapitalizacije že iz preteklega mandata. Sprejet je bil zaključek, da se naprej vse občine opredelijo do dokapitalizacije javnega podjetja. Nisem se strinjala s predlogom, da bi štiri občine iz območja UE Ljutomer izstopile iz KSP in bi ta sredstva (cca 370.000 EUR) vložile v kapitalske rezerve javnega podjetja, ostale občine pa se do vprašanja dokapitalizacije sploh ne bi opredelile. Javno podjetje je dolžno pripraviti predlog za dokapitalizacijo, ki ga bodo obravnavali občinski sveti vseh občin ustanoviteljic javnega podjetja.

Primer javnega podjetja Prlekija d.o.o. je pomebna tema, ki bi jo morali z župani soustanoviteljic resno obravnavati.

Predstavitev DVD filma Vinopiri: Ledena trgatev

Sobota, 11. decembra 2010 – V soboto sem se udeležila predstavitve  DVD filma Vinopiri: Ledena trgatev in si ob tej priložnosti ogledala omenjeni film. Ker sem si ga ogledala prvič, sem na koncu bila zelo ponosna na delo naših mladih filmskih ustvarjalcev. Film je odlična promocija za našo občino, saj je sneman v prleščini, kar mi je še posebej všeč. Prav tako pa se odvija v večini na območju občine Ljutomer. Film je dobavljiv na DVD-ju in je vreden ogleda. Čestitke režiserju Vitomirju Kaučiču in ekipi!

Juhu, veseli december je tu!

Sobota, 11. decembra 2010 – Sobota je bila res praznično obarvana. Zelo sem bila vesela, ko sem na Glavnem trgu videla toliko otrok, staršev, dedkov in babic. Ne pomnim kdaj je bil trg nazadnje tako poln. Veselo je bilo kot že dolgo ne.

Obiskal nas je Nodi, Dedek Mraz in Božiček, ki sta otrokom razdelila medenjake v obliki okrašene jelke. Tudi jaz sem priskočila na pomoč, saj sta Dedek Mraz in Božiček imela polne roke dela. Otroci so okrasili jelko, ki je v svoji lepoti zažarela s svečanim prižigom lučk. Ta čast je letos pripadala meni. Zahvaljujem se Ljutomerski turistični organizaciji za uspešno pripravljen dogodek.

Podpis pogodb za pripravo projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«

Petek, 10. decembra 2010 – V petek smo organizirali tiskovno konferenco zaradi podpisa dveh pogodb, in sicer pogodbo o izvedbi storitev svetovalnega inženirja za pripravo projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« in pogodbo o sofinanciranju storitev Svetovalnega inženirja za pripravo projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«.

Ad 1) Pogodba o izvedbi storitev Svetovalnega inženirja za pripravo projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«

Občina Ljutomer je kot nosilna občina projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« izvedla javni razpis za izbiro izvajalca storitev Svetovalnega inženirja za pripravo projekta  »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«. Na podlagi javnega razpisa je bil kot najugodnejši ponudnik izbran za izvajalca storitev Svetovalnega inženirja DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.

V skladu z 12. členom Aneksa št. 1 k pogodbi o izgradnji in obratovanju ter skupnem upravljanju regionalnega sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja z dne 21. 1. 2005, Radenci, 23. 3. 2010, bo Ministrstvo za okolje in prostor dodelilo nepovratna sredstva v obsegu:

  • 100% neto upravičenih stroškov za plačilo tistih del in storitev, ki spadajo k področju izgradnje transportnih cevovodov in vodnih virov,
  • 67,08 % neto upravičenih stroškov za plačilo tistih del in storitev, ki se nanašajo na objekte skupnega pomena.

Razliko sredstev zagotavljajo nosilna občina in ostale občine, ki sofinancirajo projekt.

Ad 2) Pogodba o sofinanciranju storitev Svetovalnega inženirja za pripravo projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«

Pogodbo so sklenili nosilna občina – Občina Ljutomer in ostalih sedem občin Sistema C: Občina Apače, Občina Gornja Radgona, Občina Križevci, Občina Radenci, Občina Razkrižje, Občina Sveti Jurij in Občina Veržej.

Predmet pogodbe je:

  • ureditev sofinanciranja storitev Svetovalnega inženirja za pripravo projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« s strani občin sofinancerk,
  • način poravnavanja finančnih obveznosti nosilni občini – Občini Ljutomer s strani občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij in Veržej.

Namen projekta je izgradnja nove komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na območju 6. občin – Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Veržej, Gornja Radgona in Radenci. Investicija je sestavni del projekta ureditve oskrbe s pitno vodo v Pomurju, ki je razdeljen na tri sisteme: sistem A, sistem B in sistem C. Predmet investicijskega programa je izvedba sistema C.

Projekt predstavlja del rešitev problematike zanesljive oskrbe s pitno vodo (trajna in količinsko zadostna oskrba) na območju Prlekije. Cilji investicije so usklajeni s ključnimi cilji Republike Slovenije na področju oskrbe s pitno vodo.

Srečanje starejših občanov

V torek, 7. decembra, sem se udeležila srečanja starejših občanov. V Hotelu Jeruzalem se je zbralo okrog 170 upokojencev. Iskreno sem se zahvalila za vse, kar so storili dobrega za lokalno skupnost. Zaupala sem jim svojo željo za prihodnje, to je, da si občani vseh generacij pomagamo in drug drugemu prisluhnemo.

Zahvala za organizacijo dogodka gre Krajevni skupnosti Ljutomer in krajevni organizaciji Rdečega križa Ljutomer, posebej predsednici območnega združenja Rdečega križa Ljutomer gospe Veroniki Bogdan, predsednici krajevne organizacije Rdečega križa Ljutomer gospe Miri Azzeh, predsedniku sveta krajevne skupnosti Ljutomer gospodu Francu Makoteru in strokovnemu sodelavcu gospodu Antonu Hvalcu ter Osnovni šoli Ivana Cankarja v Ljutomeru pod mentorstvom gospe Darinke Budna, ki so poskrbeli za kulturni program.

Uradni obisk predsednice Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti

V sredo, 8. decembra, sem na  uradnem obisku gostila predsednico Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, poslanko SDS gospo Evo Irgl.

Skupaj sva obiskali Osnovno šolo Cvetka Golarja, kjer smo opravili razgovor z vodjo šole, gospo Vido Klun. Dogovorili smo se, da bomo v začetku naslednjega leta konkretneje analizirali potrebe njihovih učencev in potrebe po sanaciji stavbe v kateri se nahajajo. Prav tako pa bo potrebno poiskati rešitve po bolj gospodarni uporabi prostorov, ki so trenutno nezasedeni. Obljubili smo, da bomo še pred prazniki skupaj z učenci pričakali Dedka Mraza v Hotelu Jeruzalem.

Božični bazar na Glavnem trgu

V soboto, 4. decembra, sem z družino obiskala Božični bazar na Glavnem trgu v Ljutomeru. Udeležili so se ga tudi učenci OŠ Cezanjevci, ki so izdelali poleg voščilnic tudi ogromno drugih čudovitih okraskov. Poleg tega, da so se izkazali kot pravi umetniki, jim prav nič ni manjkalo podjetniške žilice.  Gredo jim čestitke, da so se tako potrudili.

Na Glavnem trgu nas je obiskal tudi Miklavž s parklji. Vendar očitno so tod okrog sami pridni otroci, saj so parklji bili dokaj umirjeni, malo so sicer »mrčali«, a ne tako hudo, da bi se jih otroci ustrašili.