Hvala za vašo podporo

Spoštovane občanke in občani,

iskrena hvala, ker ste se udeležili volitev in v tako velikem številu podprli pozitivno spremembo. Volilna kampanja je za nami. Pred nami pa stoji velika odgovornost, da napovedane spremembe izpeljemo dosledno in v dobro občanov občine Ljutomer.

Skupaj z Lotmerškimi razvojnimi partnerji imamo nalogo, da iz predvolilnih obljub naredimo konkretne dosežke. To je izziv, ki se ga veselim in h kateremu sem neskončno zavezana.

Hvala, ker ste verjeli vame. Veselim se skupne poti, ki je pred nami.