Zaključene investicije

Pregled investicij v letih 2010-2013 in načrtov za 2014