Občina Ljutomer skupaj z Komunalno stanovanjskim podjetjem Ljutomer izpolnila vse potrebno za ločevanje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov

Občina Ljutomer in KSP Ljutomer sta pripravila vse potrebno in izpolnila vse zahteve iz Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, ki je bila maja lansko leto objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Gospodinjstvom predpisuje, da morajo od tega petka, 1. julija, naprej strogo ločevati tudi biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad od ostalih komunalnih odpadkov. Uredba pri tem omogoča izbiro občanom med kompostiranjem v hišnem kompostniku in prepuščanje teh odpadkov izvajalcu gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov.