Monthly Archives: januar 2011

Srečanje županj v Ljutomeru

Četrtek, 13. januarja – V četrtek smo v Ljutomeru na pobudo Urada za enake možnosti gostili slovenske županje. Sprejema so se udeležile županja Črne na Koroškem Romana Lesjak, županja Majšperka dr. Darinka Fakin, županja Metlike Renata Brunskole, županja Šmarjeških Toplic mag. Bernardka Krnc, županja Črnomlja Mojca Čemas Stjepanovič in županja Nazarja Majda Podkrižnik.

Tema razgovora je bila enakost spolov. V Uradu za enake možnosti s srečanji želijo spodbuditi vključevanje vidika enakosti spolov v politiko na lokalni ravni. Kot enega izmed načinov vidijo prav v neformalnem povezovanju županj in vnašanje dobrih praks v občine, ki jih vodijo ženske.

Srečanje na Ministrstvu za šolstvo in šport ter sestanek z vodjo JSKD za ljubiteljsko kulturo

Sreda, 12. januarja 2011 – V sredo nas je na Ministrstvu za šolstvo in šport (MŠŠ) sprejela gospa Janja Barši v zvezi z izgradnjo OŠ Cezanjevci. Dobili smo ogromno zanimivih in koristnih informacij. S slednjimi se bom v kratkem oglasila na OŠ v Cezanjevcih, kjer bom zaposlenim predstavila omenjene novosti, da bomo lahko pričeli s potrebnimi aktivnostmi. Najprej bo potrebno pripraviti DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta), ki bo služil kot podlaga za razpis, katerega bo ministrstvo objavilo v prihodnjih dneh. Istočasno urejamo tudi prostorske podlage za umestitev tega projekta v okolje.

Po vrnitvi iz Ljubljane sem se v Ljutomeru takoj udeležila sestanka z vodjo JSKD za ljubiteljsko kulturo  in predsedniki kulturnih društev.  Seznanili so me z njihovim delom, načrti za prihodnje in morebitnimi težavami. Moram priznati, da sem ponosna na vse, ki na kakršen koli način prispevajo razvoju kulture v naši občini.

čini.

Sprejem zaposlenih in varovancev Varstveno delovnega centra Ljutomer

Torek, 11. januarja 2011 – Obljuba dela dolg, zato sem v ponedeljek v županatu Mestne hiše sprejela zaposlene in varovance Varstveno delovnega centra Ljutomer (VDC). Pogovarjali smo se o pristojnostih županje in o delovanju varstveno delovnega centra. Podali so konkretne predloge, ki jih bom vsekakor proučila. V zahvalo za sprejem so mi podarili sliko, ki so jo sami izdelali, s čimer so me prijetno presenetili.  Z navdušenjem so si ogledali tudi poročno dvorano in skupaj smo ugotovili, da bi bilo zadovoljstvo obojestransko, če bi jih ob njihovih porokah poročila jaz.

Srečanje z županom občine Ormož Alojzom Sokom

Ponedeljek, 10. januarja 2011 – V ponedeljek sem se sestala z županom Občine Ormož gospodom Alojzom Sokom zaradi reševanja skupnih zadev med sosednjima občinama, ki so bile v preteklem mandatu nerešljive. Gre predvsem za oskrbo s pitno vodo. Verjamem, da smo na pravi poti, saj oba želiva le življenjske in dobre rešitve za naše občane

Prav tako smo v ponedeljek zjutraj opravili terenski ogled za rešitev dovozne ceste iz razloga varnosti otrok do OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru. Dogovorjeno je bilo, da se pripravijo alternativne rešitve.

Slavnostna akademija ob 50 letnici delovanja Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

V soboto, 8. januarja sem se udeležila slavnostne akademije posvečene 50 letnici delovanja Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja v Kulturni dvorani Murska Sobota. Iskrene čestitke gredo nagrajenkam jubilejnih priznanj, med katerimi so tudi naše občanke, za katere bom pripravila sprejem v županatu Mestne hiše.

V srečno novo leto na Glavnem trgu

Silvestrovo sem do 23. ure preživela s svojima sončkoma in Cvetojem, potem pa sva se s prijatelji odpravila na Glavni trg. Bila sem presenečena nad obiskom in hkrati zelo vesela, da se je udeležilo toliko ljudi. Prireditev je krasno uspela.

Zahvala gre organizatorjema LTO in KAEMDE, še posebej bi se zahvalila direktorju Segrapa gospodu Miranu Blagoviču, direktorju podjetja Rogljiček gospodu Marcelu Šalamunu in direktorju Starega hrasta iz Radomerja gospodu Marjanu Pihlarju za darila s katerimi smo obdarili slavljence, ki so prvi v tem letu praznovali rojstni dan.