Prizidek Zdravstvenega doma Ljutomer

This slideshow requires JavaScript.

Dela načrtovanega prizidka Zdravstvenega doma Ljutomer so se končala v decembru 2014. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del za gradnjo prizidka je bilo izvedeno spomladi 2014, izbrano je bilo podjetje VG5, d.o.o.. Projekt so sofinancirale štiri občine soustanoviteljice in Zdravstveni dom Ljutomer.

Sprejem župana Arcadie iz Kalifornije

This slideshow requires JavaScript.

Včeraj sem imela čast sprejeti gospoda Gary A. Kovacica, župana ameriškega mesta Arcadia v Kaliforniji. G. Kovacic, kateremu so družbo delali žena Barb ter sin Casey in hčerka Kelly z družinama, ima korenine v naših krajih. Njegov pradedek Anton Kovačič je namreč živel na Spodnjem Kamenščaku.

Prleški sejem 2015 v Lotmerki

This slideshow requires JavaScript.

V soboto, 8. avgusta 2015, je v Ljutomeru potekal Prleški sejem, ki sta ga letos organizirala Občina Ljutomer in LTO Prlekija Ljutomer. Dan se je začel s pozdravom Prleškemu sejmu s kulturnim programom in nagovori. Zaigrala je godba na pihala, sledili so pozdravni govori.  Nekaj besed so pred uradnim odprtjem povedali še predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja in predsednica Pomurske turistične zveze Barbara Kolenc. Vse obiskovalce so nagovorili še predstavniki pobratenih občin Fulnek in Užice ter Vinska kraljica Slovenije, Sandra Vučko. Program, ki sta ga povezovala Andrej in Mateja, se je nadaljeval z nastopom Ljutomerskega okteta, Godbe na pihala KD Ivan Kaučič Ljutomer, folklorne skupine iz Male Nedelje in tamburaške skupine Mlade strune. Nato sta nastopili glasbeni skupini Ansambel Opoj in Mladi Pomurci. Letošnja posebnost sejma je bila razporeditev sejemskih prostorov in poimenovanje področij po avenijah. Sejem je tradicionalno obsegal pestro izbiro sejemske robe, predstavitve društev, domače obrti ter bogato kulturno, gostinsko in kulinarično ponudbo. Novost letošnjega sejma je bil program za otroke z različnimi delavnicami in predstavami. Zvečer je sledila še zabava z Manco Špik in ansamblom.

Obiskali so nas predstavniki Užic in Fulneka

This slideshow requires JavaScript.

V minulih dneh so se zvrstile številne prireditve, s katerimi smo obeležili 59. praznik Občine Ljutomer. Ob občinskem prazniku sta prleško prestolnico obiskali tudi delegaciji pobratenih mest Užice (Srbija) in Fulnek (Češka). Predstavniki pobratenih mest so prisostvovali slavnostni prireditvi s podelitvijo priznanj ob ljutomerskem občinskem prazniku, navzoči so bili tudi na prireditvi Obrtnik leta 2015 in na Prleškem sejmu. Prav tako so si ogledali znamenitosti mesta Ljutomer, predstavljene so jim bile pred časom dokončane investicije

Slovesnost ob praznovanju 59. občinskega praznika Občine Ljutomer

This slideshow requires JavaScript.

V petek, 7. avgusta, je v sklopu  praznovanju 59. občinskega praznika Občine Ljutomer v Domu kulture Ljutomer potekala slavnostna prireditev z razglasitvijo častnega občana in podelitvijo nagrad in priznanj. Dr. Miran Puconja je naziv častnega občana Občine Ljutomer prejel za izjemno raziskovalno, znanstveno in pedagoško delo ter vrhunske strokovne dosežke na področju etnologije, s čemer ima pomembne zasluge pri krepitvi ugleda občine Ljutomer. Sledila je podelitev občinskih priznanj.Plaketo z listino in denarno nagradno Občine Ljutomer je prejela Marija Pušenjak za ustvarjalno delo na področju vzgoje in izobraževanja ter aktivnodelovanje na humanitarnem področju. Pisni priznanji sta prejela Janez Smolkovič za uspešno delovanje na gospodarskem področju in Vinko Brenholc za uspešno delovanje na področju gostinstva in turizma.

Priznanja županje: Kulturno društvo Babinci za 20 let uspešnega delovanja, Dejan Razlag za 10 let uspešnega delovanja portala Prlekija-on.net, Ivo Vrhar za izdajo knjige Moje Življenje, Društvo Mura Rafting za desetletje ekološko-turističnega oživljanja prleškega porečja Mure, Lovska družina Ljutomer za 70 let družbeno koristnega delovanja, Jan Žibrat za vrhunske dosežke na področju športa, Jože Magdič za dolgoletno predano delo pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine, mag. Igor Teršar za podporo ljutomerski kulturi in umetnosti, Arko d.o.o. za 25 let uspešnega delovanja in uveljavitve v mednarodnih poslovnih verigah in Janče Gartner za človekoljubno dejanje predaje svojega defibrilatorja v javno uporabo.

Za glasbeno popestritev sta poskrbela Gal Gjurin in Nina Pušlar z bandom. Druženje se je nadaljevalo pred Kulturnim domom.

Podpis pogodbe za stabilizacijo plazu nad stanovanjsko hišo v Cubru

This slideshow requires JavaScript.

V petek, 7. avgusta 2015, je v županatu Mestne hiše potekal podpis pogodbe za stabilizacijo plazu nad stanovanjsko hišo v Cubru med Občino Ljutomer in izvajalcem del.

Ministrstvo za okolje in prostor je Občino Ljutomer z dopisom z dne 25. maja 2015 obvestilo, da je vlada RS sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014. Glede na prioritetni vrstni red je v Program sanacije vključena sanacija plazu v Cubru 19.

Projekt za sanacijo plazu je januarja letos izdelalo podjetje ISB Inženirsko statični biro d.o.o. iz Maribora. Sanacija plazu v Cubru 19 po projektantskem predračunu znaša 244.666,36 evrov z DDV-jem.

Občina Ljutomer je izvedla postopek javnega naročanja izbire izvajalca za izvedbo projekta. Na razpis so prispela štiri ponudbe. Najnižjo ceno za dela po projektu, je ponudilo podjetje H. S. nizke gradnje d.o.o. iz Maribora. Dela po projektu bodo izvedena za ceno iz ponudbe v višini 177.870,50 evrov brez DDV-ja. Vrednost del z DDV znaša 217.002,01 evrov.

Občinski svet je na svoji 5. redni seji sprejel Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2015, s katerim so zagotovljena finančna sredstva za delež, ki ga mora za sanacijo plazu zagotavljati občina Ljutomer. Sredstva v višini 58.834,23 evrov predvidena s tem Odlokom, so namenjena za stroške DDV-ja, za strokovni, gradbeni in finančni nadzor, za projektno dokumentacijo (PZI) ter za storitve iz ponudbe, ki jih ne pokriva Ministrstvo.

Del sredstev za upravičene stroške izvedbe projekta v višini 174.710,98 evrov zagotavlja Ministrstvo za okolje in prostor v okviru Programa odprave posledic škode po poplavah v septembru 2014.

V skladu s projektno dokumentacijo bodo izvedena pripravljalna dela, zemeljska dela in temeljenje, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela, oprema mostu in ceste (žična ograja na kroni zidu) ter tuje storitve (geomehanski nadzor in izdelava PID-a).

Gradbena dela za sanacijo plazu se bodo izvajala v avgustu 2015.