Izgradnja pločnika na Kamenščak

This slideshow requires JavaScript.

Izveden je bil uvod v delo in prijava gradbišča ter zakoličba. Ureja se delna zapora ceste (pridobivajo soglasja stanovalcev). V projektu gre za izgradnjo 750m dolgega odseka pločnika ob regionalni cesti R3-173 sočasno s katerim se bo zgradila tudi javna razsvetljava. V letu 2012 je bila izvedena parcelacija oziroma odmera zemljišč potrebnih za izgradnjo pločnika. Stroški parcelacija so znašali 3.109,60 EUR z DDV. Pločnik, za katerega je projektno dokumentacijo izdelalo podjetje Atrij d.o.o., se bo izvedel v širini 1,6m. Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil 22. 7. 2014. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno 14. 8. 2014. Ponudbo je podalo pet ponudnikov. Dne 11. 9. 2014 je bil izdan sklep o izboru. Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana družba SGP Pomgrad, d. d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota. Pogodba je bila podpisana 1.10.2014. Dela se bodo končala v roku 90 koledarskih dni od podpisa pogodbe oz. v mesecu januarju 2015. Pogodbena vrednost del znaša 541.228,19 EUR z DDV.

Osrednja slovesnost pred dnevom spomina na mrtve

This slideshow requires JavaScript.

V petek, 24.10.2014, je Občina Ljutomer skupaj z Združenjem borcev za vrednote NOB Ljutomer, pripravila spominske slovesnosti ob obeležjih NOB v občini. Osrednja slovesnost je potekala pri spomeniku Triglav v Ljutomeru.

Osrednje praznovanje svetovnega dne osteoporoze v Ljutomeru

This slideshow requires JavaScript.

V soboto, 18.10.2014, je v Ljutomeru potekala osrednja slovesnost ob svetovnem dnevu osteoporoze. Dogodka se je udeležilo skoraj 1.000 članic in članov iz vseh slovenskih društev. Dogodek je skupaj z Zvezo društev bolnikov z osteoporozo Slovenije organiziralo Društvo za osteoporozo Ljutomer. Iskrena hvala vsem članicam in članom, ki so pripravili ta izejmno lep dogodek, še posebej predsednici Društva za osteoporozo Ljutomer, gospe Vlasti Markovič.

Preplastitev lokalne ceste Bučkovci – Drakovci

This slideshow requires JavaScript.

Dela so se pričela v mesecu oktobru in bodo končana v mesecu novembru 2014. Občina Ljutomer je tehnično dokumentacijo pridobila v letu 2014. Izdelovalec dokumentacije je v sklopu del rednega letnega vzdrževanja občinskih cest podjetje Nograd Lotmerk d. o. o.  Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil dne 22. 7. 2014. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno 14. 8. 2014. Svoje ponudbe so podali štirje ponudniki. Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom o oddaji naročila z dne 28. 8. 2014 izbrano podjetje SGP Pomgrad d. d. Pogodbena vrednost del znaša 168.355,86 EUR, brez DDV. Rok končanja del je 90 koledarskih dni od podpisa pogodbe. Pogodba je bila podpisana 12.9.2014. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal BNG, Bojan Safran s. p. Stroški nadzora znašajo 2.300,00 EUR, brez DDV. V sklopu investicije se bo izvedla sanacija in preplastitev lokalne ceste v skupni dolžini 1.805 m in širini 4,7 m.

Prlekfest – kuji, vino in pogače

This slideshow requires JavaScript.

V nedeljo, 12.10.2014, so hipodromu v Ljutomeru, potekale letošnje zadnje kasaške dirke. Poleg sedmih zanimivih dirk, so obiskovalci lahko uživali še ob odlični kulinariki in vinih, saj je v sklopu dirk potekala prireditev s kulturno-zabavnim programom in bogato ponudbo prleške kulinarike in vin, Prlekfest – kuji, vino in pogače. Občina Ljutomer je v okviru projekta »Koordinacija, dvig kakovosti in vključevanje prireditev v turistično ponudbo prleškega podeželja«, ki se izvaja v okviru NIP 2012 LAS Prlekija, v mesecu septembru objavila razpis za izbiro izvajalca prireditve » KUJI, VINO PA POGAČE 2014«. Poleg financiranja prireditve je Občina Ljutomer zagotovila izvajalcu prireditve tudi brezplačno uporabo prireditvenega prostora, šotora, odra in občinskih stojnic.

Prleška brotva

This slideshow requires JavaScript.

V atriju Mestne hiše v Ljutomeru je 10.10.2014, potekala Prleška brotva, kjer smo obrali mestni trs, potomca najstarejše trte na svetu. Hvala Društvu vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer ter Klubu Martina – klubu vinskih kraljic Ljutomera, za odlično pripravljeno že tradicionalno prireditev. Zahvala gre tudi Mihaelu Kuharju, ki skrbi za trto.