Poteka asfaltiranje pločnika na Kamenščak

This slideshow requires JavaScript.

Izgradnja 750 m dolgega odseka pločnika, v širini 1,6 m, sočasno s katerim se gradi tudi javna razsvetljava kljub zelo zahtevni gradnji, lepo napreduje. Dela so se pričela v mesecu oktobru 2014 in bodo končana aprila 2015. Hvala vsem za potrpežljivost. Pogodbena vrednost del znaša 541.228,19 EUR z DDV. Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana družba SGP Pomgrad, d. d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota.

Rez vinske trte v atriju Mestne hiše

This slideshow requires JavaScript.

V četrtek, 19. marca 2015, je v atriju Mestne hiše naš skrbnik vinske trte gospod Miha Kuhar ob podpori cveta vinskih kraljic opravil rez vinske trte. Posebej sem ponosna, da je bila na dogodku prisotna vinska kraljica Slovenije, naša prlečka Sandra Vučko, prva in plemenita glasnica slovenskih vin in vinske tradicije ter vinski konzul gospod Štefan Pavlinjek. Iskrena hvala vsem še posebej Klubu vinskih kraljic Martina in Društvu vinogradnikov in prijateljev vina za lepo skupno zgodbo.

Srečanje slovenskih županj v Črnomlju

This slideshow requires JavaScript.

Danes smo bile županje zelo delovne saj smo z g. Tadejem Slapnikom razpravljale o socialnem podjetništvu in z ga. Vero Kozmik o strateškem komuniciranju ter o drugih številnih temah. Popoldan nas je kolegica gostiteljica ga. Mojca Čemaš Stjepanovič popeljala po lepotah njene občine in okusit dobrote. Iskrena hvala za vse tako Mojci in njeni ekipi kot seveda generalni sekretarki SOS Jasmini Vidmar soorganizatorki današnjega srečanja ter kolegicam za čudovito preživet dan.

Obiskal nas je direktor Urada za mladino mag. Debeljak

This slideshow requires JavaScript.

V županatu Mestne hiše v Ljutomeru sem v četrtek, 23. marca 2015, sprejela direktorja Urada Republike Slovenije za mladino mag. Petra Debeljaka. Skupaj z Mladinskim centrom Prlekije in Mladinskim svetom smo preživeli lepo popoldne v razpravi kako pomagati mladim in jih vključevati v dogajanje. Izmenjali smo si veliko dobrih informacij in si obljubili, da bomo še naprej dobro in uspešno sodelovali. Lepa hvala ga. Nini za posebno priznanje, ki sem ga zelo vesela in mag. Debeljaku za vzpodbudo in njegova dragocena razmišljanja.

Občina Ljutomer dobila priznanje Zlati kamen – za najbolj prodorno občino v regiji

This slideshow requires JavaScript.

Na Bledu je 10. marca 2015 potekalo srečanje občin in županov Slovenije ter razglasitev regionalne in nacionalne zmagovalke Zlati kamen 2015. Dogodka sta se udeležila tudi ministrica Alenka Smerkolj, pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo ter predsednik vlade Miro Cerar. Finalistke v regiji vzhodne Slovenije so bile Mestna občina Murska Sobota, Občina Turnišče in Občina Ljutomer. Iskrena hvala vsem občankam in občanom, to je potrditev, da je naša smer prava.

Otvoritev prenovljenih prostorov ter občni zbor PGD Ljutomer

This slideshow requires JavaScript.

V soboto, 7. marca 2015, sem se udeležila občnega zbora PGD Ljutomer. Ob tej priložnosti sem na povabilo Leonarda Markoviča slavnostno prerezala trak ob otvoritvi prenovljenih prostorov. Še enkrat se zahvaljujem vsem gasilcem za vso požrtvovalnost pri opravljanju svojega poslanstva ter čestitke za res lepo obnovljen prostor.

Ureditev dovozne ceste do OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru

This slideshow requires JavaScript.

Cesta do Osnovne šole Ivana Cankarja v Ljutomer je bila zaradi prevozov otrok v šolo in same konstrukcije cestišča zelo obremenjena in je predstavlja nevarnost za otoke, ki so hodili peš v šolo. Potrebno je bilo zagotoviti varen dostop otrok v šolo. V letu 2014 se je izvedla rekonstrukcija ceste z izgradnjo novega pločnika in krožišča. V sklopu projekta se je izvedla rekonstrukcija Cankarjeve ceste v skupni dolžini 252 m in širini 5 m, zgrajen je nov pločnik širine 1,50 m. Investicija je zajemala tudi izgradnjo novega krožišča, ki bo omogočalo lažji dovoz otrok v šolo in 10 novih parkirnih mest v neposredni bližini krožišča. Prav tako se je na območju posega zamenjala dotrajana kanalizacija.  Prvotna pogodbena vrednost del je znašala 51.211,06 evrov, brez DDV, a je zaradi potrebe po razširitvi meje obdelave projekta in s tem sočasne ureditve fekalne kanalizacije porasla na predvidoma 65.629,06 EUR brez DDV. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p., Industrijska ulica 7, 9220 Lendava. Stroški nadzora so znašali 1.150,00 evrov, brez DDV. V letu 2015 se bo uredila tudi javna razsvetljava in pokrita kolesarnica.