Podpis pogodbe za izgradnjo kolesarske steze od Ljutomera do naselja Radomerje in modernizacija JP723261 (Cuber)

This slideshow requires JavaScript.

V sredo, 16.7.2014, sem v županatu Mestne hiše podpisala pogodbo za izgradnjo kolesarske steze od Ljutomera do naselja Radomerje in modernizacijo JP723261 (Cuber). V sklopu investicije se bo izvedla izgradnja asfaltirane kolesarske steze v skupni dolžini 1.560m in širini 2m, ter asfaltiranje javne poti št. JP723261 (Cuber) v skupni dolžini 1.074m in širini 3m. Veseli me, da smo uspeli pripeljati investicijo pred samo izvedbo, ki bo pešcem in kolesarjem zagotovila varnost in prispevala k razvoju turizma.

10. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina

This slideshow requires JavaScript.

V torek, 15.7.2014, sem se udeležila otvoritve 10. Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina, ki je bil lani v glasovanju ameriške revije MovieMaker Magazine izbran med pet najboljših filmskih sci-fi/horror festivalov na svetu. Iskrene čestitke in zahvala ekipi Grossmanovega festivala, ki že 10. leto zapored pripelje v Ljutomer zveneča imena filmskih ustvarjalcev in obiskovalce prireditev od blizu in daleč.

Slavnostna podelitev spričeval maturantkam in maturantom GFML

This slideshow requires JavaScript.

V ponedeljek, 14.7.2014, sem se udeležila slavnostne podelitve spričeval maturantkam in maturantom Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Še enkrat iskrene čestitke vsem skupaj in vsakemu posebej za odlične rezultate. Čestitke gredo tudi ravnatelju gimnazije Zvonku Kustecu in celotnemu učiteljskemu zboru za uspešno delo z dijaki, kateri vsako leto dosegajo izjemne rezultate.

Nameščena zunanja senčila na OŠ Cvetka Golarja Ljutomer

This slideshow requires JavaScript.

Aprila 2014 je Občina Ljutomer izvedla zbiranje ponudb za dobavo in montažo zunanjih senčil na objektu OŠ Cvetka Golarja Ljutomer. Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana družba KARBA mge d.o.o. iz Ljutomera in sicer za vrednost 14.954,04 EUR z DDV. Senčila so bila dobavljena in nameščena meseca julija.

Igrala na Fulneški ulici

This slideshow requires JavaScript.

Občina Ljutomer je kombinirano igralo, katero je bilo predhodno nameščeno na Glavnem trgu obnovila in postavila med bloki na Fulneški ulici.

Prenova športnega igrišča pri Mali Nedelji

This slideshow requires JavaScript.

V mesecu juniju 2014, se je prenovilo športno igrišče pri Mali Nedelji. Izvedla se je širitev igrišča in preplastitev celotne površine z novo asfaltno prevleko. Za izvedbo projekta se je Športno društvo pri Mali Nedelji v letu 2010, prijavilo na razpis Fundacije za šport. Na razpisu so uspeli, vendar sami niso zmogli zagotoviti potrebnega dela lastnih sredstev, zato so se prijavili na razpis Občine Ljutomer za sofinanciranje obnove športnih objektov, kjer so si pridobili sredstva v višini 25%, ostalih 25% pa je bilo financirano s strani donatorjev.

Podpis pogodbe za izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije v Stročji vasi

This slideshow requires JavaScript.

V ponedeljek, 30. junija 2014, sem v županatu Mestne hiše podpisala pogodbo za izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije v Stročji vasi. Investicija zajema izgradnjo v skupni dolžini 1291 m ter izvedbo 39 hišnih priključkov. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 15.4.2014. Dne 13. 5. 2013 je bilo izvedeno javno odpiranje. Na razpis se je prijavilo šest ponudnikov. Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom o oddaji naročila z dne 11.6.2014 izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Pogodbena vrednost del znaša 132.235,88 evrov, brez DDV, rok za izvedbo pa je 10.11.2014. Pogodbo je podpisala direktorica KPO, Pavla Majcen. V sklopu investicije se bo zgradila kanalizacija od kanala S3 do kanala S7. Fekalni kanali S1, S2 in S8 so že zgrajeni in so že v uporabi.