Podpis pogodbe za preplastitev lokalne ceste Bučkovci – Drakovci

This slideshow requires JavaScript.

V petek, 12.9. 2014, sem podpisala pogodbo za preplastitev lokalne ceste Bučkovci – Drakovci. Občina Ljutomer je tehnično dokumentacijo pridobila v letu 2014. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno 14. 8. 2014. Svoje ponudbe so podali štirje ponudniki. Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom o oddaji naročila z dne 28. 8. 2014 izbrano podjetje SGP Pomgrad d. d. Pogodbena vrednost del znaša 168.355,86 EUR, brez DDV. Rok končanja del je 90 koledarskih dni od podpisa pogodbe. V sklopu investicije se bo izvedla sanacija in preplastitev lokalne ceste v skupni dolžini 1.805 m in širini 4,7 m.

Evropski teden mobilnosti

This slideshow requires JavaScript.

V petek, 12.9.2014, smo predstavili program ob Evropskem tednu mobilnosti. Med 16. in 22. septembrom se bodo odvijale številne aktivnosti v občini Ljutomer »Naše ulice, naše odločitve« je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Spodbuditi nas želi, da lahko sami oblikujemo takšna mesta, v kakršnih si želimo živeti, in jih preuredimo tako, da na prvem mestu ne bodo avtomobili, temveč ljudje.

 

Stanje na cestah in nevarnost poplav

Spoštovane občanke in občani,

vljudno vas prosim, da ostanete še naprej zelo previdni in se odpravite od doma, če je to nujno potrebno. Na veliko območjih so ceste poplavljene, veliko “šodra” je na cestiščih saj kljub ukrepanju ni možno sanirati vseh odsekov naenkrat, ker imajo vzdrževalci cest veliko dela na področjih, kjer grozijo plazovi in se zelo trudijo, da zavarujejo ljudi in hiše.Na terenu so vse črpalke za vodo, ki ji imamo, gasilci so vsepovsod prisotni in vam na voljo za pomoč in informacije.

Zelo pohvalno je tudi, da si ljudje en drugemu “dosti” pomagate.

Zato pomagajte, če lahko brez, da se izpostavljate nevarnosti, če potrebujete pomoč pa čim prej sporočite gasilcem.

Vsem hvala lepa.
Županja mag. Olga Karba

DANES VLOŽITEV NEODVISNE KANDIDATURE ZA ŽUPANJO OBČINE LJUTOMER, OBČINSKI SVET IN SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

101 KANDIDAT NA NEODVISNI LISTI OLGE KARBA IN SKUPAJ 910 PODPISOV PODPORE OBČANK IN OBČANOV

Danes, 10. 9. 2014, ob 17. uri, bo mag. Olga Karba, skupaj s predlagatelji ter kandidati, vložila neodvisne kandidature za županjo, občinski svet in svete krajevnih skupnosti.

Predlagatelj kandidature mag. Olge Karba za županjo občine Ljutomer je dr. Miran Puconja in neodvisna skupina volivcev “Naprej z Olgo Karba”.

Oblikovala se je tudi neodvisna lista Olge Karba, s katero si 21 občank in občanov prizadeva doseči nove standarde delovanja tudi v občinskem svetu. Kandidati so vrstni red na listi določili z žrebom in se odrekli špekulacijam ter postavili uspeh liste pred lastne koristi.

Neodvisno listo v prvi volilni enoti predlaga mag. Olga Karba, v drugi volilni enoti dr. Miran Puconja in v tretji volilni enoti gospa Viktorija Potočnik.

Na ravni krajevnih skupnosti se je neodvisni listi Olge Karba pridružilo še dodatnih 79 kandidatov za svete krajevnih skupnosti.

Neodvisna lista deluje z odprtim srcem za občino Ljutomer in združuje iskreno misleče ljudi v prizadevanjih za boljše življenje v vaseh, krajih, krajevnih skupnostih in na ravni mesta ter celotne občine.

Prestali prvo preizkušnjo – zbrali 910 podpisov podpore
Prejšnji teden so se (zaradi nenavadnega mnenja uradnika na Ministrstvu za notranje zadeve) bistveno zaostrili pogoji, pod katerimi lahko neodvisne liste vložijo kandidature za svete krajevnih skupnosti.

Medtem, ko politične stranke ne potrebujejo podpore volivk in volivcev, se odslej za neodvisne liste zahteva, da zberejo več podpisov volivk in volivcev, kot je potrebno za kandidaturo za županjo.

Zato je neodvisna lista Olge Karba tekom minulega vikenda zbrala dodatnih 512 podpisov podpore in s tem izpolnila nove, ostrejše kriterije za nastop na volitvah v svetih krajevnih skupnosti.

Ta spodbuden odziv razumemo kot željo ljudi, da prenesemo prakso poštenega in iskrenega delovanja tudi na ostale ravni odločanja v občini ter v te procese vključimo čim več s politiko neobremenjenih ljudi.

Vsi predlagatelji in kandidati se iskreno zahvaljujemo za podporo.

 

Sprejem zlatih maturantov

This slideshow requires JavaScript.

V petek, 5 septembra 2014, sem v županatu Mestne hiše sprejela zlata maturanta Andreja Anderliča in Tadeja Zadravca. Povabljen je bil tudi Gal Meznarič a je bil zadržan. Vsem še enkrat iskrene čestitke ob res lepem rezultatu na maturi in nazivu zlati maturant, ter uspešno nadaljevanje študija.

Ureditev dovozne ceste do OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru

This slideshow requires JavaScript.

V ponedeljek, 1. septembra 2014, sem podpisala pogodbo za ureditev dovozne ceste do OŠ Ivana Cankarja. V sklopu projekta se bo izvedla rekonstrukcija Cankarjeve ceste v skupni dolžini 252 m in širini 5 m, zgrajen bo nov pločnik širine 1,50 m. Investicija zajema tudi izgradnjo novega krožišča, ki bo omogočalo lažji dovoz otrok v šolo in 10 novih parkirnih mest v neposredni bližini krožišča. Prav tako se bo na območju posega zamenjala dotrajana kanalizacija. Takoj po sprejetju proračuna je bila naročena izdelava projektne dokumentacije, usklajena z lastniki sosednjih zemljišč, predstavniki vodstva šole, sveta staršev in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Izdelovalec dokumentacije je bilo podjetje Linije d.o.o. Ljutomer, stroški dokumentacije so znašali 2.893,44 evrov, brez DDV. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 24. 7. 2014, javno odpiranje ponudb pa je bilo izvedeno dne 14. 8. 2014. Svoje ponudbe so podali štirje ponudniki. Kot najugodnejši ponudnik je bilo s sklepom o oddaji naročila z dne 21. 8. 2014 izbrano podjetje GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci. Pogodbena vrednost del znaša 51.211,06 evrov, brez DDV, rok končanja del pa je 60 koledarskih dni od podpisa pogodbe. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p., Industrijska ulica 7, 9220 Lendava. Stroški nadzora znašajo 1.150,00 evrov, brez DDV.

OŠ in vrtec Cezanjevci

This slideshow requires JavaScript.

Občina Ljutomer je dne 25. 7. 2014 na Portalu javnih naročil objavila javni razpis za Izgradnjo vrtca v Cezanjevcih. Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 8. 2014, podpis izvajalske pogodbe se predvideva konec septembra 2014. Dela bi se pričela izvajati v začetku oktobra 2014, rok končanja je 270 koledarskih dni od podpisa pogodbe. Objekt bo enoetažen in pritličen. Zunanje tlorisne dimenzije celotnega objekta znašajo 72 x 24  m, objekt bo višine okrog 5 m. Neto tlorisna površina celotnega objekta bo znašala okrog 1.076 m2. Zaradi rešitve prostorske stiske in pomanjkanja finančnih sredstev tako v državnem kot občinskem proračunu se bo k izgradnji osnovne šole, vrtca in telovadnice pristopilo fazno. V letu 2014 se bo pristopilo k izgradnji potrebnega vrtca, ki se bo zaključila v letu 2015. Glede na število otrok je dogovor o pet oddelčnem vrtcu. Investicija se bo nadaljevala v letu 2016 in 2017 s predvideno gradnja osnovne šole in telovadnice.